אורגני מול לא-אורגני

אנחנו לא אומרים שדשנים אורגניים הם טובים ודשנים כימיים הם רעים, צריך להסתכל תמיד על התמונה כולה.

דשנים אורגניים מגיעים ממקורות ביולוגיים (מבוססי פחמן) בלבד ומספקים מגוון רחב של מינרלים עבור הצמיחה של הצמח. דשן אורגני יכול להגיע ממגוון מוצרים, כגון: כבול (חומר הקודם לפחם), הפרשות של בעלי חיים (כגון גואנו), פסולת של צמחים (כגון קומפוסט), או מוצרים מבעלי חיים (כגון מזון לדגים). אפשר לומר שדשן אורגני הוא למעשה פסולת ביולוגית ממוחזרת. החיסרון העיקרי של דשן אורגני הוא כי הוא משמש אמצעי פוטנציאלי להפצת זיהומים, מכיוון שמוצרים המופקים מצמחים עלולים להכיל שאריות של קוטלי חרקים/קוטלי עשבים ופסולת של בעלי חיים עלולה להכיל פתוגנים.

דשנים לא אורגניים יכולים להגיע ממקור מינרלי או ביולוגי כאחד ואינם כוללים את כל החומרים מבוססי הפחמן, למעט שתנן. מכיוון שניתן להפיק אותם במעבדה, דשנים לא אורגניים מכונים לעתים 'סינתטיים'. מרבית הדשנים הלא אורגניים, כגון N, P, K סטנדרטיים מבודדים ממשקעי מינרלים טבעיים בקרקע. עם זאת, דשנים לא אורגניים עלולים להכיל עקבות של מתכות כבדות, תוצרים של טיפול כימי ושאריות של ממיסים מן העיבוד.

בסופו של דבר אין זה משנה לצמח אם המינרלים שהוא מקבל מגיעים ממפעל כימי או ממערה בפרו. הדרך הטובה ביותר לדשן היא הדרך של יילדטק: טבעוני, אורגני ומקומי!